loading..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
App好友推薦第二階段(7/1-7/31)得獎名單

 

光南好站 app好友推薦大賽,第二階段(7/1-7/31) 得獎名單出爐囉!!!

 

第1名 恭喜獲得iPhone13 (128G),

(1) 李*賢,0921***835,推薦次數3996

 

第2-10名 恭喜獲得2000 K幣,

(2) 侯*全,0939***990,推薦次數2399

(3) 藍*琳,0925***626,推薦次數2210

(4) 吳*生,0920***504,推薦次數1840

(5) 張*茹,0975***837,推薦次數1658

(6) 豪*豪,0975***956,推薦次數1536

(7)  Y**i,0968***663,推薦次數1498

(8) 吳*強,0936***818,推薦次數1312

(9) 葉*雯,0933***902,推薦次數1246

(10) 王*心,0916***215,推薦次數1210

 

第11-20名 恭喜獲得 1000 K幣,

(11) 陳*璇,0973***302,推薦次數1147

(12) Sa***ra,0912***709,推薦次數1096

(13) 陳*秀,0929***918,推薦次數1001

(14) 黃*淵,0960***325,推薦次數864

(15) 吳*茹,0968***120,推薦次數815

(16) Lo***ua,0976***498,推薦次數750

(17) 金*姐,0903***100,推薦次數674

(18) 陳*各,0980***834,推薦次數665

(19) 南*商,0933***837,推薦次數647

(20) 魏*愛,0966***857,推薦次數642

 

第21-50名 恭喜獲得 500 K幣,

(21) 吳*華,0926***225,推薦次數615

(22) 鄭*萱,0906***194,推薦次數601

(23)  J**y,0952***110,推薦次數589

(24) 朱*儒,0981***023,推薦次數557

(25) 李*欣,0917***683,推薦次數545

(26) 陳*晶,0958***820,推薦次數523

(27)  k**,0980***801,推薦次數521

(28) Cl**dy,0981***307,推薦次數516

(29) 帥*哥,0953***013,推薦次數504

(30) 賴*怡,0912***343,推薦次數469

 

(31)  Y**i,0915***795,推薦次數449

(32)  Y*,0919***003,推薦次數443

(33) 吳*榛,0909***006,推薦次數437

(34) 温*玉,0956***966,推薦次數416

(35)  Em*****ai,0929***228,推薦次數386

(36) 徐*瞱,0988***127,推薦次數359

(37) 呂*恩,0937***483,推薦次數351

(38) 李*珊,0936***519,推薦次數347

(39) 李*瑩,0963***893,推薦次數342

(40)  k**i,0927***178,推薦次數337

 

(41) 陳*彤,0929***069,推薦次數321

(42) 彤*,0903***008,推薦次數318

(43) 陳*宗,0932***039,推薦次數311

(44) 李*瑜,0908***583,推薦次數303

(45) 曾*妹,0921***576,推薦次數296

(46) 蕭*珠,0960***206,推薦次數294

(47) 大*,0929***510,推薦次數285

(48) 王*宜,0935***921,推薦次數282

(49) 許*瑋,0925***780,推薦次數271

(50) 施*佑,0982***312,推薦次數247

 

iPhone獎項將由活動小組電洽第1名的得獎者,

與得獎者確定領取門市,再協請得獎者至確認之指定門市,

依所得稅法規定,填寫相關機會中獎表格與繳交完成機會中獎相關稅額。

 

K幣獎項匯入因須作業時間,

陸續將K幣匯入得獎者之光南好站app帳號中!!!

 

來光南使用光南好站app購物享好康,集點賺K幣!!!