loading..
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
文青-寬底牛皮紙袋

文青 寬底牛皮紙袋

 

喜歡寫字的粉粉們,看到稿紙格子的此刻,應該按捺不住想攻佔它吧!

 

 

寫字風正流行,寫在袋子上更是新流行呦 

 

來送給朋友不一樣的祝福吧!!

 

可書寫紙袋設計,既不用買卡片 

 

還可以獻給朋友這份獨一無二的祝福哦 ˘⌣˘ღ